สั่งซื้อกระเช้าข้าวไรซ์เบอรี่เป็นของขวัญปีใหม่ ข้าวคุณภาพสำหรับคนที่คุณรัก

ปัจจุบันเราสามารถจำหน่ายไปแล้ว 1,500 กิโลกรัม และมีข้าวไรซ์เบอรี่รอผู้สนบสนุนอยู่อีก 600 กิโลกรัม สามารถดูความเคลื่อนไหวบัญชี ซึ่งยังไม่อัพเดทนะครับ ผมจะนำมาทยอยให้ดูเพิ่มเติมครับ มีภารกิจค่อนข้างมาก ตัวบัญชีจะสมบูรณ์ขึ้นในอนาคตครับ และขณะนี้ "ระบบการสั่งซื้อ" สามารถใช้งานได้แล้ว กดที่ลิงก์นี้ครับ......ขอบคุณครับ ปรีดา 086-314-7866 เมื่อ 7 กรกฎาคม 2556

โลโก้ขของแบรนด์ "ข้าวปันสุข"
ผู้ออกแบบ: นางสาววรารัตน์ ผลทวี
นักศึกษาปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพแนวคิด
    
จากโครงการ"ข้าวปันสุข"  เมื่อพูดถึงการแบ่งปัน  ทำให้นึกถึงการหยิบยื่นหรือรับบางสิ่งบางอย่างมาจากผู้อื่นการออกแบบ Logo "ข้าวปันสุข"  จึงได้นำแนวคิดนี้มาใช้  โดยใช้รูปมือเป็นตัว Logo เพื่อเป็นตัวแทนที่สื่อถึงการหยิบยื่นหรื่อแบ่งปัน  ทั้งนี้ยังมีรูปรวงข้าวที่อยู่ในมือ  เพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่กำลังจะแบ่งปันนั้นคือข้าวจากชาวนา  โดยความหมายของ Logo "ข้าวปันสุข" คือ เป็นการสื่อให้เห็นว่า  ชาวนากำลังหยิบยื่นข้าวที่แลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว  เพื่อรอผู้ที่สนใจเข้ามาซื้อและร่วมแบ่งปันผลผลิตนี้ไปเพื่อสร้างรายได้และความสุขให้กับชาวนากลุ่มนี้ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น