สั่งซื้อกระเช้าข้าวไรซ์เบอรี่เป็นของขวัญปีใหม่ ข้าวคุณภาพสำหรับคนที่คุณรัก

ปัจจุบันเราสามารถจำหน่ายไปแล้ว 1,500 กิโลกรัม และมีข้าวไรซ์เบอรี่รอผู้สนบสนุนอยู่อีก 600 กิโลกรัม สามารถดูความเคลื่อนไหวบัญชี ซึ่งยังไม่อัพเดทนะครับ ผมจะนำมาทยอยให้ดูเพิ่มเติมครับ มีภารกิจค่อนข้างมาก ตัวบัญชีจะสมบูรณ์ขึ้นในอนาคตครับ และขณะนี้ "ระบบการสั่งซื้อ" สามารถใช้งานได้แล้ว กดที่ลิงก์นี้ครับ......ขอบคุณครับ ปรีดา 086-314-7866 เมื่อ 7 กรกฎาคม 2556

รายการเดินบัญชี หสม.เพื่อนชัยนาท2 ความคิดเห็น:

  1. มีการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ส่วนการใช้เงินซื้อข้าวจากเกษตรกรครั้งแรก 300 กิโลกรัมนั้น เรายังไม่ได้หักต้นทุนออก แต่ทำการหักออกจากระบบในอนาคตตามความเหมาะสมครับ / ส่วนยอดเงิน 30,000 บาท ถอนออกมาเพื่อนำไปซื้อข้าวจากเกษตรกรอีก 400 กิโลกรัมครับ

    ตอบลบ
  2. ยังมีต้นทุนอีกตัวที่ต้องหักออก คือ กลุ่มเกษตรกร ที่ประสงค์คืนเงินของโครงการถุงยังชีพฯ ด้วยข้าวไรซ์เบอรี่ แทนเงินสด จึงจะต้องถอนออก แต่กำไรส่วนต่างนั้นให้ไว้กับโครงการ "ข้าวปันสุข" ซึ่งผมจะได้ทำรายละเอียดมาแสดงเร็วๆ นี้ครับ

    ขอบคุณครับ
    ปรีดา

    ตอบลบ